• Voor je ligt een korte arrestantengroep handleiding, korte tips tegen tralies. Het eerste deel is vooral bedoeld voor mensen die als arrestantengroep zicht willen houden op mensen die aan een actie, protest of demonstratie gaan deelnemen. Het idee van de arrestantengroep (ook wel AG of arrestogroep genoemd) is om de deelnemers zo goed mogelijk te informeren, mensen te vertellen wat er kan gaan gebeuren en als mensen gearresteerd zijn, te fungeren als een soort coördinatiepunt. Het zal vast chaotisch verlopen, maar ondersteuning van mensen die gevangen zitten is voor mensen die net hebben deelgenomen aan een actie of demonstratie van groot belang. Het tweede deel zijn enkele rechten en plichten die voor iedereen van belang zijn om te weten. Het laatste deel, deel drie, zijn wat voorbeeldbrieven, pamfletten, flyers en formulieren die te gebruiken zijn.

 • Pdf

 • De politie mag …

  • Foto’s en vingerafdrukken nemen als je NN bent of in verzekering
  gesteld wordt. Dit gaan ze hoogstwaarschijnlijk doen;
  • Je verhoren (in uitzonderlijke gevallen mag je ook ´s nachts
  worden verhoord, maar dan gaat die tijd wel van je voorarrest af);
  • Je voor een spiegelwand zetten waarachter dan ‘getuigen’ staan
  die de politie zeggen of ze jou herkennen of niet, de zogenaamde
  ‘confrontatie’;
  • Je overbrengen naar een ander politiebureau.

  De politie moet:
  • Je vertellen waar je van wordt verdacht;
  • Je je eigen voorkeursadvocaat toewijzen.

  Als je verdacht wordt van een overtreding moeten ze je na deze 6
  (of 12) uur vrijlaten. Gaat het om een misdrijf dan kunnen ze je in
  bepaalde gevallen in verzekering stellen.

  In verzekering: +3 dagen
  Je krijgt een papier waarop staat dat je in verzekering gesteld bent en
  van welke misdrijven je wordt verdacht. Het papier is ondertekend
  door een (hulp-)officier van Justitie. Je moet opnieuw aangeven wie je
  advocaat is en dat je hem/haar wilt zien, anders geeft de politie je een
  piketadvocaat. Je kan vragen of je mag bellen, maar recht hierop heb
  je niet. Als ze je laten bellen bedenk dan wel dat het telefoongesprek
  niet privé is. Na de eerste drie dagen (plus 15 uur) moet je worden
  voorgeleid voor de Rechter-Commissaris (RC). Als de officier van
  Justitie een verlenging heeft aangevraagd voor een tweede inverzekeringstelling, toetst de RC alleen of de inverzekeringstelling
  rechtmatig is. Na de eventuele verlenging kan je weer worden
  voorgeleid en beslist de RC of je in bewaring wordt gesteld. Je kunt
  echter ook gelijk worden voorgeleid voor de RC voor een in bewaring
  stelling. Bij zowel de toetsing van de inverzekeringstelling als de
  beslissing voor in bewaring stelling is je advocaat aanwezig, je hoeft dit
  niet alleen te doen.

  Snelrecht (ook wel ‘lik op stuk’)
  Er zijn verschillende vormen van snelrecht. Eén ervan is dat je tijdens
  je inverzekeringstelling of voorgeleiding bij de rechter-commissaris
  (RC) direct een dagvaarding meekrijgt. Je mag dan de tijd tot de
  rechtszaak (zitting) in vrijheid afwachten. Kom je niet opdagen bij de
  zitting dan word je bij verstek veroordeeld. Je hebt twee weken om
  tegen het vonnis in beroep te gaan, als NN’er kun je niet in beroep. Je
  kan ook al tijdens het voorarrest (meestal binnen 14 dagen) berecht
  worden: je wordt dan voor de politierechter geleid, die direct een
  vonnis velt.

  In bewaring: 14+3 maal 30 dagen
  Bij inbewaringstelling moet je worden overgebracht naar een huis van
  bewaring, behalve als ze daar een cellentekort hebben. Ze kunnen je
  dan nog maximaal 10 dagen vasthouden op een politiebureau, mits
  dat voldoende faciliteiten heeft. De raadkamer kan na de eerste 14
  dagen beslissen om je insluiting met 30 dagen te verlengen. Dit kunnen
  ze nog twee keer herhalen. Je kan één keer tegen zo’n verlenging in
  beroep gaan, overleg dit met je advocaat. Na dit maximaal toegestane
  voorarrest moet het proces beginnen. Maar vaak is de officier van
  justitie nog niet klaar en vraagt de rechtbank om uitstel. Dan komt er
  alleen een pro formazitting. De rechtbank bepaalt wanneer de zaak
  wordt voortgezet en of je dat binnen of buiten moet afwachten.

  Vreemdelingenrecht
  Tegenwoordig worden activisten die hun naam niet bekend willen
  maken zo af en toe in vreemdelingenbewaring geplaatst. Dit
  betekent dat aangenomen wordt, omdat je je niet wilt identificeren,
  dat je illegaal in Nederland verblijft. Zodra je verteld is dat je
  vreemdelingrechtelijk wordt vastgehouden en je verhoord gaat worden
  heb je het recht een advocaat te zien. De meeste strafrechtadvocaten
  zijn geen vreemdelingenrechtadvocaat, dus zal je een nieuwe advocaat
  krijgen. Ook hier geldt: blijft vragen naar je voorkeursadvocaat! Blijf
  vragen naar haar/hem, dat je haar/hem ook eerst wil spreken voor
  het eerste verhoor, hier heb je recht op en dit is heel belangrijk. In
  het vreemdelingenrecht heb je niet, zoals bij strafrecht, het recht
  om te zwijgen, maar heb je een medewerkingsplicht. Het is daarom
  verstandig eerst met je advocaat gesproken te hebben. Je kunt dus in
  principe net zo lang worden vastgehouden totdat je je identificeert.
  Als je in vreemdelingenbewaring wordt gesteld betekent dat niet
  per sé dat je wordt overgeplaatst. Wel krijg je een bewijs van
  inbewaringstelling. Je kunt beroep instellen tegen de oplegging van de
  vreemdelingenbewaring, maar het is erg onwaarschijnlijk dat je wint.
  De meeste mensen komen vrij nadat ze hun paspoort hebben laten
  zien en duidelijk is dat ze legaal in Nederland zijn. Maar ook komen
  activisten nog wel eens vrij zonder hun paspoort te hebben laten
  zien. Als je niet legaal bent, wordt je gedeporteerd! Dit verhaal geldt
  natuurlijk ook voor mensen zonder een geldige verblijfsstatus.

  De laatste tijd hebben de politie en het Openbaar Ministerie wel een
  andere manier gevonden om mensen te dwingen hun identiteit te geven,
  namelijk door te dreigen mensen in vreemdelingenbewaring te zetten. Dit
  komt echter gelukkig weinig voor en staat los van de wettelijke ID-plicht.
  Het toepassen van vreemdelingenbewaring op activisten komt voort uit
  de gedachtegang en jurisprudentie dat je zelf kunt opdraaien voor het
  niet meewerken aan je identificatie en dat er vanuit gegaan mag worden
  dat je je terugkeer belemmert wanneer je geen vaste verblijfsplaats
  opgeeft. (ABRvS 21 maart 2011, LJN BP9284) )