• Voor je ligt een korte arrestantengroep handleiding, korte tips tegen tralies. Het eerste deel is vooral bedoeld voor mensen die als arrestantengroep zicht willen houden op mensen die aan een actie, protest of demonstratie gaan deelnemen. Het idee van de arrestantengroep (ook wel AG of arrestogroep genoemd) is om de deelnemers zo goed mogelijk te informeren, mensen te vertellen wat er kan gaan gebeuren en als mensen gearresteerd zijn, te fungeren als een soort coördinatiepunt. Het zal vast chaotisch verlopen, maar ondersteuning van mensen die gevangen zitten is voor mensen die net hebben deelgenomen aan een actie of demonstratie van groot belang. Het tweede deel zijn enkele rechten en plichten die voor iedereen van belang zijn om te weten. Het laatste deel, deel drie, zijn wat voorbeeldbrieven, pamfletten, flyers en formulieren die te gebruiken zijn. Voor informatie: info(@)arrestantengroep.org.

 • Pdf

 • Rechten van arrestanten

  Opgepakt? Dit moet je weten!
  Na arrestatie wordt je gefouilleerd en naar een politiebureau gebracht. Op het bureau volgt er nogmaals een fouillering en worden je persoonlijke bezittingen afgenomen (tabak, sieraden, schoenveters etc.). Dan vragen ze naar je gegevens zoals je naam en je adres. Je hoeft dit niet te geven. De regel is niets ondertekenen. Behalve dan misschien bij je fouillering. Dan onderteken je je fouilleringspullen met je NNnummer of door een
  kruisje te zetten.

  Bij overtredingen kan de politie je 6 uur vasthouden. Bij misdrijven wordt er onderscheid gemaakt tussen lichtere en zwaardere misdrijven, waarbij voor de laatste categorie voorlopige hechtenis is toegelaten. Bij lichtere misdrijven kan de politie je in eerste instante zes, en bij zwaardere misdrijven 9 uur vasthouden, je fouilleren en al je persoonlijke spullen afnemen. Er er zijn misdrijven waarop geen voorlopige hechtenis is toegestaan waarvoor je 6 uur kunt worden vastgehouden. Als je je naam niet noemt, je ID-kaart niet bij je hebt of niet wilt tonen kan de politie je bij verdenking van een overtreding nog 6 uur extra vasthouden voor onderzoek naar je identiteit. Ze zullen je dus bij een overtreding maximaal 6+6 = 12 uur mogen vasthouden. Bij een misdrijf geldt dat de politie na de eerste 9 uur je in verzekering kan stellen, als ze vinden dat hun vooronderzoek nog niet klaar is of als ze je later willen voorgeleiden voor de rechter-commissaris om je in bewaring te stellen (zie verderop in de tekst). Bij verdenking van een misdrijf kan de politie je dus 9 + 3 dagen, 15 uur = 4 dagen vasthouden. Ze zullen je misschien andere dingen vertellen, dus laat je niet intimideren. De tijd gaat tellen vanaf het moment dat je ingeboekt/voorgeleid bent voor de Hulp-officier van Justitie (dit is een politieagent met extra bevoegdheden) op het bureau, dus niet vanaf het moment dat je bent gearresteerd. De H-OvJ moet je ook vertellen waar je van verdacht wordt.

  NB: de tijd tussen 12 uur `s nachts en 9 uur `s ochtend telt niet mee; hierdoor kan er in de praktijk wel 9 uur extra bij komen, wat zou betekenen dat je voor een overtreding maximaal 21 uur vastgehouden kan worden.

  Voorarrest, dus voordat het proces begint, kan maximaal 9 uur plus 3 dagen,15 uur (plus mogelijk nog 3 dagen, 15 uur als de Officier van Justitie (OvJ) om verlenging vraagt), plus 14 dagen, plus 3x 30 dagen duren. Waarbij een checkmoment plaatsvindt bij elke keer dat het voorarrest verlengd wordt. Je kunt al om je advocaat vragen op het moment dat je op het politiebureau binnen wordt gebracht. Als je wilt kun je met je advocaat praten voordat je je eerste verhoor bij de politie hebt gehad. Vanaf het moment dat je om je advocaat hebt gevraagd en deze is ingelicht, moet hij of zij 2 uur de tijd krijgen je te komen bezoeken. Accepteer geen piketadvocaat of smoesjes van de politie dat ze dit niet kunnen regelen of dat het je geld gaat kosten. Je moet nog wel steeds zelf om je eigen advocaat vragen, zowel voor je eerste verhoor, als ondersteuning tijdens je eerste verhoor en bij inverzekeringstelling
  opnieuw!

  Je bent niet verplicht om:

  • Je naam te geven;
  • Een verklaring af te leggen. Bedenk dat een verklaring altijd tegen jou of anderen kan worden gebruikt. Wat de politie ook zegt, van verklaren wordt je positie alleen maar zwakker. Als je iets verklaard hebt, staat dat zwart op wit en is niet terug te draaien. Later verklaren na gesprek met een advocaat en/of vrienden is altijd nog mogelijk. Hou je mond en bewaar je verhaal voor een eventuele rechtszaak, dan heb je rustig na kunnen denken en de zaak kunnen bespreken met je advocaat. Bedenk dat alles wat je zegt tegen jou en je mede-arrestanten zal worden gebruikt en wat je per ongeluk gezegd hebt kan je niet meer terug nemen. Terwijl je wel later alsnog je verhaal kan doen, als het jou uitkomt en als jij er klaar voor bent. De enige die beter wordt van jouw verklaring is de politie, daarom doen ze ook zo hun best om je aan het praten te krijgen. Laat je niet dwingen hun vuile werk voor ze op te knappen;
  • Onderteken nooit iets ook niet met een kruisje of je NN nummer Uitzondering is evenueel het fouilleringsbriefje (zie boven)
  • Ingaan op een transactievoorstel.

  Terug naar inhoudsopgave