• Voor je ligt een korte arrestantengroep handleiding, korte tips tegen tralies. Het eerste deel is vooral bedoeld voor mensen die als arrestantengroep zicht willen houden op mensen die aan een actie, protest of demonstratie gaan deelnemen. Het idee van de arrestantengroep (ook wel AG of arrestogroep genoemd) is om de deelnemers zo goed mogelijk te informeren, mensen te vertellen wat er kan gaan gebeuren en als mensen gearresteerd zijn, te fungeren als een soort coördinatiepunt. Het zal vast chaotisch verlopen, maar ondersteuning van mensen die gevangen zitten is voor mensen die net hebben deelgenomen aan een actie of demonstratie van groot belang. Het tweede deel zijn enkele rechten en plichten die voor iedereen van belang zijn om te weten. Het laatste deel, deel drie, zijn wat voorbeeldbrieven, pamfletten, flyers en formulieren die te gebruiken zijn. Voor informatie: info(@)arrestantengroep.org.

 • Pdf

 • Als je wordt gearresteerd…

  Voorbeeld brief als je wordt gearresteerd met uitleg wat er kan gebeuren, het nummer van de arrestantengroep en advocaten:

  We hebben een eigen advocaat gevraagd om mensen die eventueel vandaag worden opgepakt bij te staan en er is een arrestantengroep paraat om te ondersteunen. Daarnaast is er een aantal zaken van belang, mocht je tijdens deze actie worden gearresteerd. Ten eerste, je kan er voor kiezen je identiteit niet kenbaar te maken (je blijft anoniem, ‘NN’). Ten tweede, verklaar niets over jezelf of anderen tijdens het politieverhoor, zwijg of zeg ‘geen commentaar’ op vragen. Je hebt het recht je eigen advocaat te spreken, ook voordat de politie je gaat verhoren. Vanaf het moment dat je om je advocaat hebt gevraagd en deze is ingelicht, moet hij of zij 2 uur de tijd krijgen je te komen bezoeken. Dit geldt niet als je wordt gearresteerd voor een overtreding of onder de vreemdelingenwet, je kan dan namelijk niet in verzekering worden gesteld en daarmee heb je ook niet het recht een advocaat te spreken. Je moet dan na 6 uur (of 12 uur als je je identiteit niet kenbaar wil maken) worden vrijgelaten (let op, de uren tussen 12 uur ‘s nachts en 9 uur ’s ochtends tellen niet mee, dus in totaal kan dit oplopen tot 21 uur). Zowel bij je eerste verhoor als bij inverzekeringstelling heb
  je het recht je eigen advocaat te spreken. Maar je moet dan wel twee keer om deze advocaat vragen. Vraag je bij het eerste verhoor wel om je eigen advocaat, maar niet als je in verzekering wordt gesteld, dan krijg je alsnog een piketadvocaat. Voor alle gevallen waarin je in verzekering wordt gesteld geldt dat je maximaal 3 dagen en 15 uur kan worden vastgehouden voordat je wordt voorgeleid, wat betekent dat een rechter verder gaat beslissen of je nog langer vastgehouden mag worden.

  Het kan ook zijn dat als je anoniem blijft, je in vreemdelingenbewaring wordt gesteld. De politie kan dit doen door te beweren dat je wel eens ‘illegaal’ zou kunnen zijn en daarom het land moet worden uitgezet. Ook hier geldt: eis je eigen advocaat te spreken te krijgen! Wanneer mensen in vreemdelingenbewaring komen doet de piketcentrale een nieuwe piket melding. Dit is namelijk een ander rechtsgebied waarbij de piketcentrale mogelijk andere (gespecialiseerde) advocaten benaderd en waarbij andere regels gelden.

  Als je vrij bent, bel de arrestantengroep. Laat weten waar je vast zat, of er meer mensen bij je zijn, waarvoor je werd vastgehouden en of je een dagvaarding hebt gekregen. Je kan de arrestantengroep ook nog altijd later bellen voor hulp en informatie.

  Advocaat strafrecht:
  Advocaat vreemdelingenrecht:

  Arrestantengroep:

  In case you get arrested
  We have arranged our own lawyer in case people will get arrested and a legal support group is standby. Besides that there are some important things to know in case you get arrested during this action. First, you can choose to not give your name to the police (you will be named ‘NN’). Second, don’t say anything about yourself or others when you are interrogated, hold one’s tongue or just say ‘no comment’. You have the right to see your own lawyer, also before the interrogation. From the moment your lawyer gets informed by the police, he or she gets 2 hours to come and see you. If you get arrested for a minor offence you don’t have the right to see a lawyer. You should be released after 6 hours (or 12 when you are anonymous). But, the time between 12 p.m. and 9 a.m. doesn’t count, so in the end it can take up to 21 hours. So if arrested for a crime, you have the right to see your own lawyer before the first interrogation, and when you are being put into custody (inverzekeringstelling). But, then you also have to ask for this lawyer at both times. You can be held in custody for maximum 3 days and 15 hours before you are being brought in front of a judge that will decide if you can be held in custody for a longer period.

  What can happen is, in case you stay anonymous, you will be put in foreign detention. The police will say you could be ‘illegal’ and therefore should be held in custody in order to be deported. Also in this case: demand to see your own lawyer!

  When you are out, call the legal support group. Tell where you are, if you were/are with more people, what you got accused of and if you got a subpoena. You can also call any other time for help and information.

  lawyer criminal law:
  lawyer immigration law:

   

  Terug naar inhoudsopgave