• Voor je ligt een korte arrestantengroep handleiding, korte tips tegen tralies. Het eerste deel is vooral bedoeld voor mensen die als arrestantengroep zicht willen houden op mensen die aan een actie, protest of demonstratie gaan deelnemen. Het idee van de arrestantengroep (ook wel AG of arrestogroep genoemd) is om de deelnemers zo goed mogelijk te informeren, mensen te vertellen wat er kan gaan gebeuren en als mensen gearresteerd zijn, te fungeren als een soort coördinatiepunt. Het zal vast chaotisch verlopen, maar ondersteuning van mensen die gevangen zitten is voor mensen die net hebben deelgenomen aan een actie of demonstratie van groot belang. Het tweede deel zijn enkele rechten en plichten die voor iedereen van belang zijn om te weten. Het laatste deel, deel drie, zijn wat voorbeeldbrieven, pamfletten, flyers en formulieren die te gebruiken zijn. Voor informatie: info(@)arrestantengroep.org.

 • Pdf

 • Piket advocaat of eigen advocaat

  Brief aan advocaten om informatie in te winnen waar mensen die gearresteerd zijn, zijn gebleven. Soms informeert de politie niet de advocaat die iemand opgeeft, maar wijst een andere advocaat toe.

  Beste meneer/mevrouw,

  De arrestantensteungroep biedt ondersteuning aan actievoerders die zijn opgepakt. We geven voorlichting over ieders rechten en plichten na arrestatie, ondersteunen arrestanten en assisteren advocaten bij hun werk. Het is heel belangrijk is om activisten te kunnen ondersteunen die gearresteerd zijn en eventueel langdurig kunnen worden vastgehouden. Vooral voor activisten, die er veelal voor kiezen om op principiële gronden anoniem te blijven. Arrestantengroepen zijn onafhankelijk van advocaten en politie.

  Voor en tijdens, maar vooral ook na een actie, als een aantal actievoerders zijn gearresteerd, probeert de arrestantensteungroep zijn werk te doen. Dit omvat het uitzoeken waar de mensen vastzitten, hoeveel mensen er in totaal zijn gearresteerd, waarvan ze worden verdacht en of de mensen wel of niet hun eigen voorkeursadvocaat krijgen. Als ze niet hun eigen voorkeursadvocaat hebben gekregen zoeken we via de piketcentrale en de piketlijsten uit welke advocaten die dag piketdiensten draaien en of één van hen een melding heeft binnengekregen die betrekking zou kunnen hebben op één van de mensen.

  Het gebeurt namelijk nog wel eens dat de politie de voorkeursadvocaat niet contacteert, maar simpelweg de piketcentrale belt. Soms bepaalt de politie voor arrestanten of er een schijn van belangenverstrengeling is zonder die beslissing over te laten aan de advocaat en arrestanten zelf.

  Steeds vaker krijgen we meldingen van mensen die ‘kwijt’ zijn, mensen die (ook als ze duidelijk Nederlands spreken) in vreemdelingenbewaring belanden. Mensen die hun veganistisch eten, hun medicijnen, hun medische verzorging onthouden wordt. Om te laten merken dat de activisten niet alleen staan en dat er buiten ook mensen beseffen dat zij nu vast zitten, is ons werk de eerste dagen na de arrestaties erg belangrijk.

  Daar hebben we wel de ondersteuning van onze advocaten voor nodig. Dat is moeilijk als mensen niet hun eigen advocaat krijgen of als mensen door de stress en de schrik niet meer weten naar wie ze moeten vragen. Daarom bellen we rond en vragen we aan de advocaten die piketdienst hadden of ze informatie hebben en deze ook willen delen. Dit met het besef dat de mensen die vast zitten niets liever willen dat de arrestantensteungroep hun belangen behartigt.

  Hopende u goed geïnformeerd te hebben,

  Met vriendelijk groet,
  namens de arrestantensteungroep

  Terug naar inhoudsopgave