• Voor je ligt een korte arrestantengroep handleiding, korte tips tegen tralies. Het eerste deel is vooral bedoeld voor mensen die als arrestantengroep zicht willen houden op mensen die aan een actie, protest of demonstratie gaan deelnemen. Het idee van de arrestantengroep (ook wel AG of arrestogroep genoemd) is om de deelnemers zo goed mogelijk te informeren, mensen te vertellen wat er kan gaan gebeuren en als mensen gearresteerd zijn, te fungeren als een soort coördinatiepunt. Het zal vast chaotisch verlopen, maar ondersteuning van mensen die gevangen zitten is voor mensen die net hebben deelgenomen aan een actie of demonstratie van groot belang. Het tweede deel zijn enkele rechten en plichten die voor iedereen van belang zijn om te weten. Het laatste deel, deel drie, zijn wat voorbeeldbrieven, pamfletten, flyers en formulieren die te gebruiken zijn. Voor informatie: info(@)arrestantengroep.org.

 • Pdf

 • Gearresteerd? Dit moet je weten!

  Schrijf de naam van je eigen advocaat en het nummer van de arrestantengroep voorafgaande aan een actie ergens op je lichaam of beter onthoud het nummer gewoon. Blijf om je eigen advocaat vragen, ook al weigert de politie je deze te geven en krijg je een piketadvocaat in je maag gesplitst. Vertel de piketadvocaat niets anders dan dat je met je eigen advocaat wil spreken en vraag de piketadvocaat om jouw advocaat in te lichten.

  Je gaat straks deelnemen aan een actie/demo, waar ook politie op af kan komen, dus let goed op elkaar, laat je niet provoceren en laat niet toe dat
  de politie zomaar mensen mee kan nemen. Als er toch mensen gearresteerd worden, let dan goed op hoe ze eruit zien, wat er gebeurt, waar ze worden opgepakt etc. en geef dit door aan de arrestantengroep. Mochten arrestaties niet te verhinderen zijn, dan is het handig om van het volgende op de hoogte te zijn:

  • Je hebt het recht om je naam NIET te noemen, wat de politie ook zegt. Ook na de invoering van de id-plicht heb je nog het recht om anoniem te blijven.
  • VERKLAAR NOOIT IETS OVER JEZELF OF OVER ANDEREN!!
  • De politie is verplicht je te vertellen waarvoor je bent gearresteerd.
  • Als je gearresteerd bent kan de politie je bij een overtreding je zeker 6 uur vasthouden, je fouilleren en al je persoonlijke spullen afnemen. Als je je naam niet zegt en je verdacht wordt van een overtreding kan de politie je nog 6 uur extra vasthouden voor onderzoek naar je identiteit. De politie is dan gerechtigd om onder andere foto’s en vingerafdrukken te nemen (n.b: de tijd tussen 12 uur `s nachts en 9 uur `s ochtend telt niet mee). Als je wordt verdacht van een overtreding moeten ze je dus na maximaal 21 uur laten gaan.
   Soms gebeurt het dat ze mensen die anoniem blijven in vreemdelingendetentie plaatsen. Als je verdacht wordt van een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten dan is het 9 uur in plaats van 6 uur en kan je in verzekering worden gesteld.
  • Als je wordt gearresteerd voor een misdrijf heb je het recht om je eigen advocaat te zien, maar daar moet je wel zelf om vragen! Voordat de politie je gaat verhoren moet je in de gelegenheid
   worden gesteld met je advocaat te spreken. Vanaf het moment dat  je om je advocaat hebt gevraagd en deze is ingelicht, moet hij of zij 2 uur de tijd krijgen je te komen bezoeken. Neem geen piketadvocaat, maar vraag om je eigen advocaat. De kans bestaat echter dat de politie zegt dat ze dit niet kunnen regelen of dat dit je geld gaat kosten. Je moet dus steeds opnieuw om de eigen advocaat vragen, zowel voor het eerste verhoor, als ondersteuning tijdens het eerste verhoor en bij inverzekeringstelling opnieuw!
  • Inverzekeringstelling duurt maximaal 3 dagen en 15 uur. Soms vraagt de officier van justitie echter om verlenging van de inverzekeringstelling. Als dat verzoek wordt ingewilligd komen er maximaal 3 dagen bovenop deze periode.
  • Willen ze je langer vast houden, in bewaring stellen, dan moet je binnen deze drie dagen en 15 uur voor een onderzoeksrechter worden gebracht. Anders moet je worden vrijgelaten. De inbewaringstelling, voorarrest, kan een aantal keren verlengd worden. Je advocaat kan je hier verder over inlichten.
  • Als je vrijgelaten wordt, neem dan contact op met de arrestantengroep. Zij weten hoeveel mensen er zijn opgepakt en willen ookg raag weten wanneer je weer vrij gelaten bent. Ze kunnen je onder andere adviseren over wat te doen met een eventuele dagvaarding.

  Nog wat algemene punten:

  • Je hebt ook recht op vegetarisch/veganistisch eten en wanneer nodig medische hulp. Eis dit. De politie zal namelijk hier erg moeilijk over kunnen doen, vooral als je anoniem blijft.
  • Vrouwen mogen alleen door vrouwelijke agenten worden gefouilleerd, mannen alleen door mannen.
  • Je hebt recht op een tolk bij het verhoor.
  • De politie neemt het zelf niet zo nauw met de regels en zal je verblijf heel onaangenaam kunnen maken.
  • Hou je taai en realiseer je dat een hoop mensen bezig zijn je vrij te krijgen.

  Terug naar inhoudsopgave