• Voor je ligt een korte arrestantengroep handleiding, korte tips tegen tralies. Het eerste deel is vooral bedoeld voor mensen die als arrestantengroep zicht willen houden op mensen die aan een actie, protest of demonstratie gaan deelnemen. Het idee van de arrestantengroep (ook wel AG of arrestogroep genoemd) is om de deelnemers zo goed mogelijk te informeren, mensen te vertellen wat er kan gaan gebeuren en als mensen gearresteerd zijn, te fungeren als een soort coördinatiepunt. Het zal vast chaotisch verlopen, maar ondersteuning van mensen die gevangen zitten is voor mensen die net hebben deelgenomen aan een actie of demonstratie van groot belang. Het tweede deel zijn enkele rechten en plichten die voor iedereen van belang zijn om te weten. Het laatste deel, deel drie, zijn wat voorbeeldbrieven, pamfletten, flyers en formulieren die te gebruiken zijn. Voor informatie: info(@)arrestantengroep.org.

 • Pdf

 • Inhoudsopgave

  Voor je ligt een korte arrestantengroep handleiding, korte tips tegen tralies. Het eerste deel is vooral bedoeld voor mensen die als arrestantengroep zicht willen houden op mensen die aan een actie, protest of demonstratie gaan deelnemen. Het idee van de arrestantengroep (ook wel AG of arrestogroep genoemd) is om de deelnemers zo goed mogelijk te informeren, mensen te vertellen wat er kan gaan gebeuren en als mensen gearresteerd zijn, te fungeren als een soort coördinatiepunt. Het zal vast chaotisch verlopen, maar ondersteuning van mensen die gevangen zitten is voor mensen die net hebben deelgenomen aan een actie of demonstratie van groot belang. Het tweede deel zijn enkele rechten en plichten die voor iedereen van belang zijn om te weten. Het laatste deel, deel drie, zijn wat voorbeeldbrieven, pamfletten, flyers en formulieren die te gebruiken zijn.

  Er zal vast van alles missen, maar dit is dan ook een handleiding in ontwikkeling. Tips om de tips tegen tralies te verbeteren, aan te vullen of te wijzigen zijn van harte welkom. Zowel wetgeving als de praktijk veranderen dus het is handig dat die veranderingen worden meegenomen.

  De Arrestantengroep

  Wat doet een arrestantengroep
  De arrestantengroep laat je niet zitten
  Draaiboek arrestantengroep
  Scenario 1 arrestantengroep draaien zonder enige voorbereiding
  Scenario 2 arrestantengroep draaien tijdens een grote demo
  Scenario 3 arrestantengroep draaien na een voorbereide actie

   

  Gearresteerd, wat nu?

  Rechten van arrestanten
  De politie mag …
  De politie mag niet …
  Meest gebruikte wetsartikelen arrestatie van activisten
  De Voetbalwet als gereedschap tegen activisten
  Rechtsbijstand van een advocaat
  Klachtenprocedures
  Schadevergoeding
  Identificatieplicht
  DNA
  Vreemdelingenbewaring
  Ongewenst verklaring en intrekken
  Veelplegers
  Herstel en veerkracht

   

  Brieven en Formulieren

  Als je wordt gearresteerd…
  Flyer voor deelnemers aan een activiteit
  Gearresteerd? Dit moet je weten!
  Piket advocaat of eigen advocaat
  Formulier deelnemers aan een activiteit
  Lijst deelnemers aan een activiteit
  Formulier melding van een arrestatie