• Voor je ligt een korte arrestantengroep handleiding, korte tips tegen tralies. Het eerste deel is vooral bedoeld voor mensen die als arrestantengroep zicht willen houden op mensen die aan een actie, protest of demonstratie gaan deelnemen. Het idee van de arrestantengroep (ook wel AG of arrestogroep genoemd) is om de deelnemers zo goed mogelijk te informeren, mensen te vertellen wat er kan gaan gebeuren en als mensen gearresteerd zijn, te fungeren als een soort coördinatiepunt. Het zal vast chaotisch verlopen, maar ondersteuning van mensen die gevangen zitten is voor mensen die net hebben deelgenomen aan een actie of demonstratie van groot belang. Het tweede deel zijn enkele rechten en plichten die voor iedereen van belang zijn om te weten. Het laatste deel, deel drie, zijn wat voorbeeldbrieven, pamfletten, flyers en formulieren die te gebruiken zijn.

 • Pdf

 • Rechten van arrestanten

  Opgepakt? Dit moet je weten!
  Na arrestatie wordt je gefouilleerd en naar een politiebureau gebracht. Op
  het bureau volgt er nogmaals een fouillering en worden je persoonlijke
  bezittingen afgenomen (tabak, sieraden, schoenveters etc.). Dan vragen
  ze naar je gegevens zoals je naam en je adres. Je hoeft dit niet te geven.
  De regel is niets ondertekenen. Behalve dan misschien bij je fouillering.
  Dan onderteken je je fouilleringspullen met je NNnummer of door een
  kruisje te zetten.

  Bij overtredingen kan de politie je 6 uur vasthouden. Bij misdrijven
  wordt er onderscheid gemaakt tussen lichtere en zwaardere misdrijven,
  waarbij voor de laatste categorie voorlopige hechtenis is toegelaten. Bij
  lichtere misdrijven kan de politie je in eerste instante zes, en bij zwaardere
  misdrijven 9 uur vasthouden, je fouilleren en al je persoonlijke spullen
  afnemen. Er er zijn misdrijven waarop geen voorlopige hechtenis
  is toegestaan waarvoor je 6 uur kunt worden vastgehouden. Als je je
  naam niet noemt, je ID-kaart niet bij je hebt of niet wilt tonen kan de
  politie je bij verdenking van een overtreding nog 6 uur extra vasthouden
  voor onderzoek naar je identiteit. Ze zullen je dus bij een overtreding
  maximaal 6+6 = 12 uur mogen vasthouden. Bij een misdrijf geldt dat de
  politie na de eerste 9 uur je in verzekering kan stellen, als ze vinden dat
  hun vooronderzoek nog niet klaar is of als ze je later willen voorgeleiden
  voor de rechter-commissaris om je in bewaring te stellen (zie verderop
  in de tekst). Bij verdenking van een misdrijf kan de politie je dus 9 +
  3 dagen, 15 uur = 4 dagen vasthouden. Ze zullen je misschien andere
  dingen vertellen, dus laat je niet intimideren. De tijd gaat tellen vanaf
  het moment dat je ingeboekt/voorgeleid bent voor de Hulp-officier van
  Justitie (dit is een politieagent met extra bevoegdheden) op het bureau,
  dus niet vanaf het moment dat je bent gearresteerd. De H-OvJ moet je
  ook vertellen waar je van verdacht wordt.

  NB: de tijd tussen 12 uur `s nachts en 9 uur `s ochtend telt niet mee;
  hierdoor kan er in de praktijk wel 9 uur extra bij komen, wat zou betekenen
  dat je voor een overtreding maximaal 21 uur vastgehouden kan worden.

  Voorarrest, dus voordat het proces begint, kan maximaal 9 uur plus
  3 dagen,15 uur (plus mogelijk nog 3 dagen, 15 uur als de Officier van
  Justitie (OvJ) om verlenging vraagt), plus 14 dagen, plus 3x 30 dagen
  duren. Waarbij een checkmoment plaatsvindt bij elke keer dat het
  voorarrest verlengd wordt. Je kunt al om je advocaat vragen op het
  moment dat je op het politiebureau binnen wordt gebracht. Als je wilt
  kun je met je advocaat praten voordat je je eerste verhoor bij de politie
  hebt gehad. Vanaf het moment dat je om je advocaat hebt gevraagd
  en deze is ingelicht, moet hij of zij 2 uur de tijd krijgen je te komen
  bezoeken. Accepteer geen piketadvocaat of smoesjes van de politie dat
  ze dit niet kunnen regelen of dat het je geld gaat kosten. Je moet nog wel
  steeds zelf om je eigen advocaat vragen, zowel voor je eerste verhoor,
  als ondersteuning tijdens je eerste verhoor en bij inverzekeringstelling
  opnieuw!

  Je bent niet verplicht om:
  • Je naam te geven;
  • Een verklaring af te leggen. Bedenk dat een verklaring altijd tegen
  jou of anderen kan worden gebruikt. Wat de politie ook zegt, van
  verklaren wordt je positie alleen maar zwakker. Als je iets verklaard
  hebt, staat dat zwart op wit en is niet terug te draaien. Later
  verklaren na gesprek met een advocaat en/of vrienden is altijd
  nog mogelijk. Hou je mond en bewaar je verhaal voor een
  eventuele rechtszaak, dan heb je rustig na kunnen denken en de
  zaak kunnen bespreken met je advocaat. Bedenk dat alles wat je
  zegt tegen jou en je mede-arrestanten zal worden gebruikt en wat
  je per ongeluk gezegd hebt kan je niet meer terug nemen. Terwijl je
  wel later alsnog je verhaal kan doen, als het jou uitkomt en als jij er
  klaar voor bent. De enige die beter wordt van jouw verklaring is de
  politie, daarom doen ze ook zo hun best om je aan het praten te
  krijgen. Laat je niet dwingen hun vuile werk voor ze op te knappen;
  • Onderteken nooit iets ook niet met een kruisje of je NN nummer
  Uitzondering is evenueel het fouilleringsbriefje (zie boven)
  • Ingaan op een transactievoorstel.