• Voor je ligt een korte arrestantengroep handleiding, korte tips tegen tralies. Het eerste deel is vooral bedoeld voor mensen die als arrestantengroep zicht willen houden op mensen die aan een actie, protest of demonstratie gaan deelnemen. Het idee van de arrestantengroep (ook wel AG of arrestogroep genoemd) is om de deelnemers zo goed mogelijk te informeren, mensen te vertellen wat er kan gaan gebeuren en als mensen gearresteerd zijn, te fungeren als een soort coördinatiepunt. Het zal vast chaotisch verlopen, maar ondersteuning van mensen die gevangen zitten is voor mensen die net hebben deelgenomen aan een actie of demonstratie van groot belang. Het tweede deel zijn enkele rechten en plichten die voor iedereen van belang zijn om te weten. Het laatste deel, deel drie, zijn wat voorbeeldbrieven, pamfletten, flyers en formulieren die te gebruiken zijn. Voor informatie: info(@)arrestantengroep.org.

 • Pdf

 • Vreemdelingenbewaring

  Vooral sinds de invoering van de Wet op de Identificatieplicht in 2005 gebeurt het regelmatig dat activisten in vreemdelingenbewaring terecht komen. Op het moment dat je weigert je naam te geven kan het zo zijn dat de politie vroeger of later hiermee probeert je te dwingen je identiteit alsnog prijs te geven. Wat is vreemdelingenbewaring? […]

  lees meer
  Ongewenst verklaring en intrekken

  Na een strafrechtelijke veroordeling kun je onder bepaalde omstandigheden ongewenst verklaard worden. Dit betekent dat het strafbaar is in Nederland te zijn, Als je als ongewenst verklaarde Persoon wordt opgepakt word je eerst strafrechtelijk vervolgd en vastgezet. Als dit traject is afgesloten word je (na eventuele bewaring) uitgezet. Wie kan ongewenst verklaard worden? Iedereen die […]

  lees meer
  Veelplegers

  Het is nog niet veel gebeurd, maar ook activisten kunnen worden aangeduid als ‘Veelpleger’, ‘Zeer Actieve Veelpleger’ en ‘Stelselmatige Dader’. Justitie hanteert speciale richtlijnen voor de vervolging van mensen met zo’n stempel. Het indelen in deze categorieën vindt zijn oorsprong in het willen aanpakken van wat men ooit noemde ‘draaideurcriminelen’, meestal verslaafde mensen die vaak […]

  lees meer
  Herstel en veerkracht

  Hoe om te gaan met psychische en emotionele reacties na (politie)geweld, repressie of andere heftige ervaringen. Een van de meest verbazingwekkende dingen van activisten is dat we ons vaak bewust blootstellen aan geweld als we geloven dat dat noodzakelijk is. Wat daarbij soms even verbazingwekkend is, is hoe weinig we weten over de psychologische effecten […]

  lees meer
  Wat doet een arrestantengroep

  De arrestantengroep is in het leven geroepen omdat in de praktijk werd ervaren dat mensen die bij acties, demonstraties enz. gearresteerd zijn (en evt. langer vastgehouden kunnen worden) ondersteuning nodig hebben. De arrestantengroep geeft voorlichting en biedt directe hulp bij demonstraties, manifestaties etc. Als mensen voorafgaand aan hun actie de arrestantengroep benaderen kan er geholpen […]

  lees meer
  De arrestantengroep laat je niet zitten

  Vóór de demonstratie / manifestatie / actie probeert de arrestantengroep advocaten te vinden die stand-by zijn en eventuele arrestanten willen bijstaan. Dat werkt beter dan een advocaat die toevallig dienst heeft die dag (piketadvocaat). Die heeft misschien helemaal geen ervaring met acties of activisten en niet voldoende kennis van wat die (de activisten) nodig hebben […]

  lees meer
  Draaiboek arrestantengroep

  Actievoeren betekent soms risico’s nemen, risico’s die onder andere op juridisch vlak consequenties kunnen hebben. Daarom is juridische ondersteuning van acties belangrijk. Met dit doel is tientallen jaren geleden al de eerste arrestantengroep opgezet. Op dit moment zijn in heel het land arrestantengroepen actief. Sommige van deze groepen zijn altijd bereikbaar, andere draaien alleen op […]

  lees meer
  Scenario 1: arrestantengroep draaien zonder enige voorbereiding

  Je wordt gebeld of hoort via via dat er één of meer mensen dreigen te worden opgepakt of zojuist zijn opgepakt. Indien mensen nog niet zijn gearresteerd, probeer dan met de persoon of groep in contact te komen. Vraag wat er precies aan de hand is, uit hoeveel mensen de groep bestaat en naar welke […]

  lees meer
  Scenario 2: arrestantengroep draaien tijdens een grote demo

  In dit geval zijn er een aantal voorbereidingsmaatregelen die je moet treffen voordat de eigenlijke actie of demo plaatsvindt: advocaat vinden (doe dit op tijd zodat je niet op het laatste moment nog moet gaan stressen als degene die je dacht te vragen niet kan) en informeren over doel en aard van de actie. Tegenwoordig […]

  lees meer
  Scenario 3: arrestantengroep draaien na een voorbereide actie

  In dit geval zijn er een aantal voorbereidingsmaatregelen die je moet treffen voordat de eigenlijke actie of demo plaatsvindt: advocaat vinden (doe dit op tijd zodat je niet op het laatste moment nog moet gaan stressen als degene die je dacht te vragen niet kan) en informeren over doel en aard van de actie. Tegenwoordig […]

  lees meer
  << oudere artikelen  nieuwere artikelen >>