• Voor je ligt een korte arrestantengroep handleiding, korte tips tegen tralies. Het eerste deel is vooral bedoeld voor mensen die als arrestantengroep zicht willen houden op mensen die aan een actie, protest of demonstratie gaan deelnemen. Het idee van de arrestantengroep (ook wel AG of arrestogroep genoemd) is om de deelnemers zo goed mogelijk te informeren, mensen te vertellen wat er kan gaan gebeuren en als mensen gearresteerd zijn, te fungeren als een soort coördinatiepunt. Het zal vast chaotisch verlopen, maar ondersteuning van mensen die gevangen zitten is voor mensen die net hebben deelgenomen aan een actie of demonstratie van groot belang. Het tweede deel zijn enkele rechten en plichten die voor iedereen van belang zijn om te weten. Het laatste deel, deel drie, zijn wat voorbeeldbrieven, pamfletten, flyers en formulieren die te gebruiken zijn. Voor informatie: info(@)arrestantengroep.org.

 • Pdf

 • Als je wordt gearresteerd…

  Voorbeeld brief als je wordt gearresteerd met uitleg wat er kan gebeuren, het nummer van de arrestantengroep en advocaten: We hebben een eigen advocaat gevraagd om mensen die eventueel vandaag worden opgepakt bij te staan en er is een arrestantengroep paraat om te ondersteunen. Daarnaast is er een aantal zaken van belang, mocht je tijdens […]

  lees meer
  Flyer voor deelnemers aan een activiteit

  Voorbeeld flyer voor mensen die aan een actie of demonstratie gaan deelnemen. Belangrijkste voor mensen die gaan protesteren is dat er een advocvaat is geregeld en dat de arrestantengroep paraat zit. Graag willen we je de volgende informatie geven voor het geval je tijdens deze demonstratie wordt gearresteerd. We hebben een eigen advocaat gevraagd om […]

  lees meer
  Gearresteerd? Dit moet je weten!

  Schrijf de naam van je eigen advocaat en het nummer van de arrestantengroep voorafgaande aan een actie ergens op je lichaam of beter onthoud het nummer gewoon. Blijf om je eigen advocaat vragen, ook al weigert de politie je deze te geven en krijg je een piketadvocaat in je maag gesplitst. Vertel de piketadvocaat niets […]

  lees meer
  Piket advocaat of eigen advocaat

  Brief aan advocaten om informatie in te winnen waar mensen die gearresteerd zijn, zijn gebleven. Soms informeert de politie niet de advocaat die iemand opgeeft, maar wijst een andere advocaat toe. Beste meneer/mevrouw, De arrestantensteungroep biedt ondersteuning aan actievoerders die zijn opgepakt. We geven voorlichting over ieders rechten en plichten na arrestatie, ondersteunen arrestanten en […]

  lees meer
  Formulier deelnemers aan een activiteit

  Formulier van de deelnemers aan een actie of demonstratie voor de arrestantengroep om bij te houden wie er gaat protesteren en wie ingelicht moet worden als iemand is gearresteerd. Formulier (pdf)       Terug naar inhoudsopgave    

  lees meer
  Lijst deelnemers aan een activiteit

  Overzichtslijst van de mensen die aan een actie of demonstratie deelnemen voor de arrestantengroep lijst (pdf)   Terug naar inhoudsopgave

  lees meer
  Formulier melding van een arrestatie

  Formulier voor de arrestantengroep om informatie over arrestanten bij te houden. Datum: Tijd: Geplande actie of demo: Melding via: Observatieteam Telefonische melding door anderen; contactgegevens: Anders, namelijk: Signalement arrestant: Aangehouden wegens: Waar: Door wie: Hoe laat: Getuigen: Bijzonderheden: NN / naam bekend Let op! Namen en andere ’harde’ info niet over de telefoon laten geven, […]

  lees meer
  Inhoudsopgave

  Voor je ligt een korte arrestantengroep handleiding, korte tips tegen tralies. Het eerste deel is vooral bedoeld voor mensen die als arrestantengroep zicht willen houden op mensen die aan een actie, protest of demonstratie gaan deelnemen. Het idee van de arrestantengroep (ook wel AG of arrestogroep genoemd) is om de deelnemers zo goed mogelijk te […]

  lees meer
    nieuwere artikelen >>